Eesti Vesinikuklaster

Miks vesinik?

Vesinik on universaalne energiakandja, mis võib aidata erinevate kriitiliste energiaprobleemidega. Tänapäeval on enamasti kasutuses fossiilsetest kütustest toodetud vesinikku, mida peamiselt rakendatakse rafineerimis- ja keemiasektoris, ning seetõttu põhjustab see protsess ka märkimisväärseid CO2 heitkoguseid. Kuid, vesinikku saab ka toota taastuvatest ja madala süsinikusisaldusega energiaallikatest, luues mitmeid jätkusuutlikke lahendusi energiasektoris. 

Taastuvast või madala süsinikusisaldusega energiast toodetud puhtal vesinikul on tähtis roll, vähendada süsinikdioksiidi heiteid paljudes sektorites. Sealhulgas pikamaatranspordi, kemikaalide ning raua ja terase sektorites, kus heitkoguste vähendamine on osutunud keeruliseks. Vesinik toetaks oluliselt ka katkendliku taastuvenergia integreerimist elektrisüsteemi, olles üks väheseid võimalusi energia pikaajaliseks salvestamiseks.

Taastuvatest energiaallikatest (peamiselt päike ja tuul, aga ka hüdro-ja bioenergia, ja ka madalasüsinikusisaldusega tuumaenergiast) toodetud üleliigset elektrienergiat saab elektrolüüsi teel muuta vesinikuks. Erinevalt elektrist, saab pikaajaliselt ja tõhusalt vesinikku salvestada, mis toob esile erinevad võimalused selle kasutamiseks.

Puhast vesinikku saab rakendada tööstuslikus kontekstis, kas energiaallikana või lähteainena erinevate kemikaalide ja materjalide tootmiseks, mis otseselt asendaks fossiilkütustest toodetud halli vesinikku.

matthew-t-rader-f5Ue0h_QQNI-unsplash

Vesiniku rakendamine aitab transpordi- ja logistikasektoril oluliselt vähendada süsiniku jalajälge. Vesinikku saab sõidukites kasutada kahel viisil: kas kütusena vesinikmootoris; või muundades vesiniku sõidukis asuva kütuseelemendi kaudu tagasi elektriks ja seejärel kasutades seda elektrit elektrimootoris. Peamised võimalused tulevad esile kaugveo, logistika ja laevanduse sektorites, kus vesiniku pakub mitmeid eeliseid võrreldes alternatiivsete lahendustega.

Perioodidel millal taastuvelektri tootmine on madal, saab vesiniku kütuseelementide või põletamise teel tagasi elektriks muuta, suurendades sellega energiasüsteemi vastupidavust ja paindlikkust.

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn