Ühisseminar Hollandi saatkonnaga

Ühisseminar Hollandi saatkonnaga

14.04.2021


Ligi 250 osavõtjat osales 14. aprillil toimunud Hollandi Kuningriigi Saatkonna, Tallinna Sadama ja
Tartu BT Pargi kui Eesti vesinikuklastri algatava organisatsiooni poolt korraldatud veebinaril, mis
käsitles Eesti esimesi samme ning Hollandi parimaid praktikaid vesinikumajanduses. Üritus oli jätk eelmisel aastal Hollandi saatkonna poolt toimunud seminarile. Sel korral arutati rohevesiniku
terviklahendustega seonduvat.

Veebinari avaettekande tegi Petrus Postma Hollandist, kes avas vesinikumajanduse tausta ning tõi välja peamised arengusuunad. Eesti poolt tutvustasid oma nägemust Raimo Pirksaar Tallinna Sadamast, Timo Suslov ja Jüri Alasi Keila linnast ja Mihkel Laan Ida-Virumaa vesinikuklastrist. Tallinna Sadama strateegiliseks suunaks on käivitada vesinikul põhinev veetransport ning olla partnerluses teiste Euroopa sadamatega vesiniku eksportijaks. Keila linn esitles vesinikuautot, vesinikutanklat ning linna vesinikustrateegiat ja Ida-Virumaa vesinikuklaster terviklahenduse visiooni, mille eesmärgiks on toota esimeses etapis 360 tonni rohelist vesinikku aastas ja selle abil viia maakondlikud bussiliinid gaasilt vesinikule. Ühiselt leiti, et vesinikutehnoloogiad on küll hetkel veel Eestis tulevikuteema, kuid see ei jää kauaks nii.

Hollandi kogemust jagasid kolm esinejat, Jorg Gigler andis ülevaate Hollandi poliitikasuundadest, tuues näideteks mitmeid kohalikke initsiatiive ja julgustades Eestit terviklahendusi välja töötama ja käivitama. Maurice Delattre kajastas mitmeid Amsterdami sadamaga seotud projekte, mis on terviklahenduseks kujunemas ja Gerdien Priester rääkis Lõuna-Hollandi vesinikustrateegiast. Hollandi riigi poolt avas ürituse suursaadik Özlem Canel. Eesti poolelt ütles tervitussõnad ja modereeris tervet veebinari Riigikogu Vesinikutehnoloogia toetusrühma juht Annely Akkermann, kes suunas ka paneeldiskussiooni. Paneelis osalesid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, Petrus Postma (&Flux B.V.), Guldar Kivro (TS Laevad), Marek Alliksoo (Eesti Vesinikuühing / SkyCorp) ja Marti Hääl (Alexela Group). Arutati mitmed olulisi teemasid terviklahenduste käivitamisel. Lisaks tutvustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus uudseid meetmeid innovatiivsete tehnoloogiate arendamisel. Seminari lõpus rääkis Sven Parkel Eesti vesinikuklastrist ja kajastas järgnevaid tegevusi Eesti terviklahenduste kaardistamisel ja regionaalsete väärtusahelate koostamisel, mis on oluliseks sisendiks Eesti vesinikustrateegia ja meetmete kujundamisele. Ürituse võttis kokku Annely Akkermann, kes julgustas vesinikutehnoloogiatest huvitatud ettevõtjaid ja organisatsioone tihedamale koostööle nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt ning tegi üleskutse kaaluda liitumist Eesti vesinikuklastriga. Ürituse ettekanded on nähtavad ja kuulatavad aadressil:

biopark.ee/webinar_hydrogen

Eesti vesinikuklastri info:

vesinikuklaster.ee

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn