Eesti rohevesiniku tervikahelate arendamine

Eesti rohevesiniku tervikahelate arendamine

PROJEKT  ”Eesti rohevesiniku tervikahelate arendamine” Kliima.7.01.21-0029

Projekti periood: 01.10.2021 – 30.10.2022

Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute keskus

Projekti eesmärk: Eesti Vesinikuklastri poolt projekti raames väljatöötatav rohevesiniku terviklahenduste arenguprogramm toetab terviklahenduste käivitamist Eestis tuues kokku tervikahela osapooled erasektorist ja avalikust sektorist ning luues pinna diskussiooniks ja lahenduste teostatavuse analüüsiks.

Kokkuvõte projektist:

KIK projekti nr Kliima.7.01.21-0029 eesmärgiks oli alandada barjääre rohevesiniku majanduse käivitamiseks Eestis. Rohevesinik on oluline tegur Eesti energiaportfellis ning ainus suureskaalaline vahend salvestamaks ja transportimaks suuremahulisi energiahulkasid, mis on vajalik Euroopa energiasõltumatuse ja energiaturvalisuse tagamiseks.

Projekti raames viidi läbi Narva, Tallinna ja Tartu terviklahenduste osapoolte kaardistus ning rohevesiniku tootmise ja tarbimisjuhtude analüüs pakkudes infot teostatavuse kohta erinevates sektorites ja lahenduste korral. Projekti tulemused näitavad, et kuigi rohevesiniku lahenduste vastu tuntakse suurt huvi ja tegemist on juba lähitulevikus väga potentsiaalse energiakandjaga, on täna rohevesiniku majanduse käivitamise ees mitmed barjäärid (finantsilised, seadusandlikud, keskkonnatemaatilised, jne), mis vajavad sügavamat lahendamist ning diskussiooni jätkamist seotud osapooltega. Rohevesiniku terviklahenduste käivitamine vajab jätkuvat koordineerimist toomaks kokku olulisi osapooli, koostöö tõhustamist teiste riikidega koordineerimaks suuremahulisi tegevusi ning samuti toetusmeetmeid alandamaks kõrgeid barjääre.

Projekti raames läbiviidud kolme terviklahenduse teostatavusuuring on leitav siit: KIK_terviklahendused_teostatavusuuring

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn