Eesti Vesinikuklastri uudiskiri – aprill 2024

Eesti Vesinikuklastri uudiskiri – aprill 2024

Head lugejad!

Vesinikuklastri seminarini on jäänud nüüd ainult nädal! Taastuvenergia ja vesinikutaristu teemaline üritus toimub 8. mail riigikogu konverentsisaalis, algusega 9.30. Kui soovid tulla kohapeale või jälgida virtuaalselt, siis on registreerimine veel avatud.

Registreerimiseks vajuta siia!

Päeva esimesel sessioonil on teemaks kui palju taastuvenergiat on paanis toota ja kui palju on vaja. Ettekandeid teevad Rene Tammist (Utilitas), Dovydas Šabūnas (Ignitis Group), Kaarel Kuusk (Eesti Energia), Power2X (TBC) ja Joonas Vänto (Invest in Estonia). Sellele järgneb paneeldiskussioon, mida modereerib Sven Parkel, kus osalevevad kõik ettekandjad ja Priit Ilomets (AS Metrosert).

Teisel sessioonil arutatakse vesinikuvõrgu kujundamist ning esinevad Elina Mäki (Gasgrid), Vytautas Ruolia (Amber Grid), Steven Sepp (Eesti Vesinikuklaster). Sellele järgneb ka paneeldiskussioon, mida juhib Sven Parkel, kus osalevad kõik ettekandjad ja Siim Iimre (Elering).

Kui olete huvitatud vesinikust, soovite kaasa lüüa klastri tegevustes, või saata tagasisidet, ootan teilt kirju aadressile steven.sepp@vesinikuklaster.ee.

Soojalt tervitades,

image002.jpg

Steven Sepp, Eesti Vesinikuklastri arendusjuht

 

EL allkirjastas energiainfrastruktuuri nimekirja kus on 65 vesiniku projekti

Kuues ühishuvi projektide nimekiri sisaldab 65 vesinikufookusega arendust, sealhulgas elektrolüüserid, vesinikutorud ja imporditerminalid. Allkirjastati ELi kuues ühishuvi projektide nimekiri (PCI/PMI), mis võimaldab 65 vesinikuprojektil kiiremat lubade ja lisatoetuste taotlemist. Selleks, et uued projektid saaksid taotleda ELi rahastamist, kuulutab komisjon välja esimese konkursikutse ühisprojektidele tähtajaga 2024. oktoobri lõpus.

Nimekirja kuulub kolm vesinikutaristu projekti Läänemere ümbruses, mille seas on Põhjamaade-Balti vesinikukoridor (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor), mis ühendab Soomet, Eestis, Lätit, Leedut ja Poolat Saksamaaga läbi maismaal oleva torustiku. Lisaks on nimekirjas merealune vesinikutrass (Baltic Sea Hydrogen Collector), mis ühendab Soomet ja Rootsit Saksamaaga ja ka vesinikuühendus Soome ja Rootsi vahel (Nordic Hydrogen Route – Bothnian Bay).

 

Rohevesiniku tootjad saavad järgmisest aastast ELis tasuta CO2 kvoote

Muutus parandab tõrke saastekvootidega kauplemise süsteemi (EU ETS) reeglites, mis andsid fossiilkütusemahukate tööstusharude tootjate toetamiseks tasuta kvoote, kuid mitte analoogsetele taastuvenergial põhinevatele lahendustele. Uued reeglid annavad taastuvvesiniku ja selle derivaatide tootjatele samasuguse tasuta kvootide õiguse heitkogustega kauplemise süsteemi raames. Alates 2025. aastast saavad tootjad neid krediite taotleda ja neid maha müüa, lisades uue tuluvoo ja ühtlustades tööstuse konkurentsitingimusi. See lisatulu on aga ajutine, kuna EL kaotab järgmise kümne aasta jooksul järk-järgult tasuta süsinikdioksiidi saastekvootide eraldamise, sest kasutusele tuleb süsiniku piiride kohandamise mehhanism (CBAM).

Kuigi muudatuse majanduslik mõju rohevesiniku projektidele on piiratud ja kahanev, võib see osutada positiivseks faktoriks finantsotsuse tegemisel.

 

European Hydrogen Backbone projekt uuendas rakendamise tegevuskava

Raport toob välja, et vesinik ja EHB on Euroopa energiaülemineku jaoks olulised tegurid. Vesinikutaristu edukas varajane kasutuselevõtt on võtmetähtsusega Euroopa süsinikdioksiidiheite vähendamise eesmärkide saavutamiseks aastaks 2030 ja pärast seda. Üleeuroopaline vesinikutaristu toetab taastuvenergia mastaabi suurendamist ja suurendab varustuskindlust, kuna tootmise ja tarbimise piirkondade vahelised ühendused aitavad säästa sadu miljardeid eurosid. EHB soovitab avalikult sektorilt arengutoetust (€2,5 miljardit) ja ehitus-/tegevustoetust (€25 miljardit), et liigutada kuni 14MT rohevesinikku 2030. aastaks.

Raporti kalkulatsioonidee kohaselt saavutatakse  €330 miljardit säästmist, kui võrrelda üleeuroopalist taristut kus vesinikku toodetakse sobilikumates regioonides ja eraldatud klastri tüüpi lähenemist, kus tootmine ja tarbimine on lähestikku.

 

Euroopa Parlamendis läbis hääletuse kauaoodatud Net-Zero Industry Act

NZIA eesmärk on kiirendada tootmisprojektide lubade andmise protsesse liikmesriikides ja toetada avaliku ja erasektori investeeringuid puhastesse tehnoloogiatesse, mis on oluline Euroopa tööstuse konkurentsivõime parandamiseks, säilitamiseks ja tugevdamiseks. NZIA sisaldab ambitsioonikaid 2030. aasta eesmärke ja see, nagu ka vesinikutehnoloogiate kaasamine, näitab, et Euroopa poliitikakujundajad suhtuvad tõsiselt ülemaailmsesse tööstuse konkurentsivõimesse.

“Hydrogen Europe tervitab kõigi oluliste vesinikutehnoloogiate kaasamist NZIA õigusaktide reguleerimisalasse, mis on Euroopa konkurentsivõime jaoks ülemaailmsel areenil hädavajalik. Kutsume seadusandjaid ületama lõhet ambitsioonide ja tegelikkuse vahel, suurendades strateegiliste tehnoloogiate rahastamist ja rakendades kapitaliturgude liitu, et maksimeerida Euroopa potentsiaali.“ – Jorgo Chatzimarkakis, Hydrogen Europe tegevjuht

 

Veel huvitavat vesinikumaailmast…

Enefit Solutions ja H2Electro sõlmisid ühiste kavatsuste koostöölepingu

Elcogen tõi pardale investorina Baker Hughes ja kaasas €140 miljonit (+ettemõte podcast)

Stargate Hydrogen esitleb 80% efektiivsusega elektrolüüseri seadet

Algas ELWIND meretuulepargi hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamine

Ballard tarnib Solarise bussidele 1000 kütuseelementi

Prantsusmaa sai heakskiidu 900 miljoni euro suuruse biomassi ja vesiniku riigiabi osas

Kehtestati rangemad CO2-heite eesmärgid veoautodele ja bussidele

Helen plaanib ehitada Helsingisse esimese rohevesiniku tootmisjaama

Toyoda Gosei vesinikupaaki hakatakse kasutatama reisilaevadel

 

Kasulikud infoallikad:

Mission Hydrogen        – Iganädalased tasuta vesinikuteemalised vebinarid

Hydrogen Europe         – Euroopa vesinikuühingu infoportaal

H2 View                          – Globaalne vesiniku info- ja uudiste portaal

Mission Innovation      – Vesinikuorgude infoportaal

BalticSeaH2                  – Vesinikuoru koduleht

__________________

Steven Sepp

Eesti Vesinikuklaster

+37255943550

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn